การอัพเดตระบบต่างๆ ประจำสัปดาห์

1.Gaiyan Town ปรับให้เป็น 3 Ch เหมือนเดิม
2.ปรับให้ PK เป็น 2 Ch น่ะครับหาจุดตรงกลางระหว่างผู้เล่น
3.แก้ไข บอส Phantom Kight 15 นาทีเกิด เพื่อผ่านเควสง่ายขึ้น
4.ปรับระดับ LV ในการเข้าวอ (RVR)
5.แก้ไขเรื่องการพยายามปั้มลงดันของ Assasin (ชั่วคราวรอการแก้ไข)
6.แก้ไขปัญหาแลคที่เกิดขึ้นให้หมดไปไอเท็ม RandomBox II (Enchant) ไม่มีจำหน่ายใน Shop จะได้รับจากโปรโมชั่นเติมเงินเท่านั้น


Black Elyos Wing
(ปีก = Jackpot)

[ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้]
Movement Speed +100
Set
[1] + Set Effect : Buff [ Elyos Wing]

Weapon Enchantment Scroll

Item นี้จะช่วยให้อาวุธมีระดับ ตีบวกเพิ่มขึ้น +1 เป็นเวลา 7 วัน

Armor Enchantment Scroll Item นี้จะช่วยให้เครื่องป้องมีระดับ ตีบวกเพิ่มขึ้น +1 เป็นเวลา 7 วัน
Weapon Enchance Stone V Level Limit : 1-50
Upgrade Stone ใช้สำหรับ Upgrade อาวุธ
Armor Enchance Stone V Level Limit : 1-50
Upgrade Stone ใช้สำหรับ Upgrade เครื่องป้องกัน
50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Enchant Crystal เพิ่ม option เพิ่มเติม 1 อย่างให้แก่ Equipment
Advance Upgrade Success Crystal (15%) วัตถุดิบอัพเกรด

Item Shop Update รายการอัพเดตไอเท็มมอลล์ประจำสัปดาห์
Elvis Box ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set
Wise man Box ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set
Butler Box ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set
Red Chief Box ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set
The Eldest Piglet เพิ่ม Movement Speed 60%
Second Eldest Piglet เพิ่ม Movement Speed 60%
The Youngest Piglet เพิ่ม Movement Speed 60%
Crimson Carpet เพิ่ม Movement Speed 60%
Blue Carpet เพิ่ม Movement Speed 60%
Yellow Carpet เพิ่ม Movement Speed 60%
Preschooler's Present สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้
Panda's Present สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้
RandomBox II (Enchant)

 

หมายเหตุ ไอเท็มนี้ได้จาก "โปรโมชั่นเติมเงิน" เท่านั้น
เติมเงินด้วยบัตร 300 บาท ได้รับ RandomBox II 1 ea
เติมเงินด้วยบัตร 500 บาท ได้รับ RandomBox II 2 ea
เติมเงินด้วยบัตร 1000 บาท ได้รับ RandomBox II 4 ea

กล่องสุ่ม (Random Box) ราคา 3,000 Points (เติมเงินด้วยบัตร ทรูมันนี่)

Preschooler's Presentมีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Preschooler Clothes Box  (7 Days) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Kindergartner Costume Set
Preschooler Clothes Box  (ถาวร) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Kindergartner Costume Set
Cat Bicycle (7 Days) เพิ่ม Movement Speed 60%
Cat Bicycle (ถาวร) เพิ่ม Movement Speed 60%
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Panda's Present มีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Auto Loot  (7 Days) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Auto Loot  (30 Days) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Auto Loot (ถาวร) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Panda สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Black Pandaได้^nสัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Blue Panda สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Blue Pandaได้^nสัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
White Panda สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Pink Panda ได้^nสัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

ประกาศจาก ทีมงาน Play Online

Play TV : http://www.eddaonline.in.th/tv
เฟสบุ๊ก : http://www.facebook.com/eddathailand

อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ : http://eddaonline.in.th/main/news.php