การอัพเดตระบบต่างๆ ประจำสัปดาห์

1. เเก้ไข สมดุล Skill สาย Warrior, Assasin, Archer, Cleric, Wizard, Skill God
2. ปรับอัตตราการตีบวก ชุดเกราะ เเละ อาวุธ สูงสุด +15
3. เปลี่ยนเเปลงเวลา RVR
4. เพิ่มเลเวล Snow Dragon Pakeda จากเดิม 43 เป็น 47 ( เพื่อรออัพเดท Raid ระดับ 50 Prometheus )
5. เเก้ไขเมื่อเวลาตายทำให้ไม่เสีย ค่าประสบการณ์ ( ชั่วคราว ) เพื่อเเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
6. Olympus Titan สามารถพูดคุยกันได้ใน ทุก Channel PvP

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Item Shop Update รายการอัพเดตไอเท็มมอลล์ประจำสัปดาห์

Sister Pet's Present

มีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :

Sister Pet Costume

สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Sister ได้^nสัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Auto Loot  (7 Days) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Auto Loot  (30 Days) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Auto Loot (ถาวร) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Koala สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Koala ได้^nสัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Pink Koala สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Pink Koala ได้^nสัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Blue Koala สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Blue Koalaได้^nสัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Vanz Set Present กล่องสุ่มชุดมหาลัย


กล่องสุ่ม (Random Box) ราคา 3,000 Points (เติมเงินด้วยบัตร ทรูมันนี่)

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Vanz Clothes Box  (7 Days) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Vanz Costume Set
Vanz Clothes Box  (ถาวร) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Vanz Costume Set
Fino (7 Days) เพิ่ม Movement Speed 60%
Fino (ถาวร) เพิ่ม Movement Speed 60%
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Cartoon1 's Present

กล่องสุ่ม (Random Box) ราคา 3,000 Points (เติมเงินด้วยบัตร ทรูมันนี่)

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Cartoon1 Clothes Box  (7 Days) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Cartoon1 Costume Set
Cartoon1 Clothes Box  (ถาวร) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Cartoon1 Costume Set
Galu (7 Days) เพิ่ม Movement Speed 60%
Galu (ถาวร) เพิ่ม Movement Speed 60%
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Muay Thai's Present

กล่องสุ่ม (Random Box) ราคา 3,000 Points (เติมเงินด้วยบัตร ทรูมันนี่)

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Muay Thai Clothes Box  (7 Days) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Muay Thai Costume Set
Muay Thai Clothes Box  (ถาวร) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Muay Thai Costume Set
Buffalo (7 Days) เพิ่ม Movement Speed 60%
Buffalo (ถาวร) เพิ่ม Movement Speed 60%
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Brave Edacus's Box กล่องนักรบ 300


กล่องสุ่ม (Random Box) ราคา 3,000 Points (เติมเงินด้วยบัตร ทรูมันนี่)

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Brave Edacus's Clothes Box  (7 Days) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Brave Edacus's Costume Set
Brave Edacus's Clothes Box  (ถาวร) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Brave Edacus's Costume Set
Black Bear (7 Days) เพิ่ม Movement Speed 60%
Black Bear (ถาวร) เพิ่ม Movement Speed 60%
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้
Black Elyos Wing
(ปีก = Jackpot)

Movement Speed +100
Set
[1] + Set Effect : Buff [ Elyos Wing]

Weapon Enchantment Scroll

Item นี้จะช่วยให้อาวุธมีระดับ ตีบวกเพิ่มขึ้น +1 เป็นเวลา 7 วัน

Armor Enchantment Scroll Item นี้จะช่วยให้เครื่องป้องมีระดับ ตีบวกเพิ่มขึ้น +1 เป็นเวลา 7 วัน
Weapon Enchance Stone V Level Limit : 1-50
Upgrade Stone ใช้สำหรับ Upgrade อาวุธ
Armor Enchance Stone V Level Limit : 1-50
Upgrade Stone ใช้สำหรับ Upgrade เครื่องป้องกัน
50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Enchant Crystal เพิ่ม option เพิ่มเติม 1 อย่างให้แก่ Equipment
Advance Upgrade Success Crystal (15%) วัตถุดิบอัพเกรด


ประกาศจาก ทีมงาน Play Online

Play TV : http://www.eddaonline.in.th/tv
เฟสบุ๊ก : http://www.facebook.com/eddathailand

อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ : http://eddaonline.in.th/main/news.php