การอัพเดตระบบต่างๆ ประจำสัปดาห์

1. เพิ่ม Monster ระดับ Boss Raid ( Prometheus Lv.54 ) ในเเมพ Wailing Wall รายละเอียด
2. เปลี่ยนเเปลงตารางเวลา RvR
3. เพิ่ม ระบบ Buff RvR ให้กับ ฝั่งที่เเพ้ในสงคราม ( มีผลเฉพาะใน RvR เท่านั้น )
4. เพิ่ม Item เเลกเปลี่ยนที่ Npc Jack
5. เเก้ไขค่า ประสบการณ์ เมื่อตายจะเสีย ค่าประสบการณ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมCostume Cow Set ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set
Ellis Box ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set
Chinese Ghost Box ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set
Carrying Bear (Random Box) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อสุ่มรับ พาหนะหมี Carrying Bear
100% Bonus EXP Present ดับเบิ้ลคลิกเพื่อสุ่มรับ ยา EXP 100 % 1 ชั่วโมง
Fighter Master's Present ดับเบิ้ลคลิกเพื่อใช้งาน กล่องสุ่ม คอสตูม All + 10  ติดหลัง Move Speed + 80
คูปองเปลี่ยนชื่อตัวละคร ดับเบิ้ลคลิกเพื่อใช้งาน เพื่อเปลี่ยนชื่อตัวละคร
100% Bonus EXP Potion (1 Hour) เพิ่ม Exp ที่ได้ 100% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

Fighter Master's Present  's Present 
ขายวันที่ 19 – 26 มีนาคม เท่านั้น

มีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Fighter Master Clothes Box  (7 Days) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Fighter Master Costume Set
Fighter Master Box  (ถาวร) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Fighter Master Costume Set
White Tiger (7 Days) เพิ่ม Movement Speed 60%
White Tiger (ถาวร) เพิ่ม Movement Speed 60%
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Carrying Bear 's Present 
ขายวันที่ 19 – 26 มีนาคม เท่านั้น

มีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :

มีโอกาสได้รับ
Carrying Bear (7 วัน)
Carrying Bear (30 วัน)
Carrying Bear (ถาวร)
เพิ่ม Movement Speed 60%
มีโอกาสได้รับ
Carrying Bear (7 วัน)
Carrying Bear (30 วัน)
Carrying Bear (ถาวร)
เพิ่ม Movement Speed 60%
มีโอกาสได้รับ
Carrying Bear (7 วัน)
Carrying Bear (30 วัน)
Carrying Bear (ถาวร)
เพิ่ม Movement Speed 60%

ประกาศจาก ทีมงาน Play Online

Play TV : http://www.eddaonline.in.th/tv
เฟสบุ๊ก : http://www.facebook.com/eddathailand
อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ : http://eddaonline.in.th/main/news.php