การอัพเดตระบบต่างๆ ประจำสัปดาห์

1. เพิ่ม เเผนที่ Silver Lake, Iron Mountain, Ballack's Castle Silver Lake รายละเอียด
2. เพิ่ม item ให้ดรอปจาก Monster World Map
    - เครืองประดับ ข้อมูลทั้งหมด
    - ชุดป้องกัน ข้อมูลทั้งหมด
    - อาวุธ ข้อมูลทั้งหมด
3. Item Mall เพิ่มเมนูสำหรับซื้อของพรีเมี่ยม โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นช๊อปวันนีร้ับสิทธ์แลกซื้อ ของพรีเม่ียม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เวลา14.00น. เป็นต้นไป

โชคชั้นที่ 1 - Shoppingทกุๆ100,000 พ้อยท์คณุจะได้รับสิทธ์แลกซื้อสินค้า Premiem ราคาพิเศษ สินค้าจะถูกกำหนดจากทีมงานยอดสะสมการซื้อจะคิดจากการใช้จ่าย Cash ทุกครั้ง ใน Itemmall

โชคชั้นที่ 2 - Memory of Milk and Preschool
กล่องสุดเจ๋งสุ่มโชค ชั้นที่ 2 ลุ้นรับไอเท็มพิเศษมากมาย

มี โอกาส 5 % ที่จะ ไม่ได้อะไรเลย (ดวงซวยฝุดๆ)Greedy Devil's Present (กล่องสุ่มสัตว์เลี้ยง)

   

มีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Auto Loot  (7 Days) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Auto Loot  (30 Days) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Auto Loot (ถาวร) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Pink Greedy Devil สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Pink Greedy Devil ได้ สัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Blue Greedy Devil สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Blue Greedy Devil ได้ สัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Greedy Devil สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Greedy Devil ได้ สัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Phantom Knight's Present

ราคา 3,000 พ้อยท์ ขายวันท่ี 2 เมษายน – 9 เมษายน

 

มีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Phantom Knight Box  (ถาวร) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Phantom Knight Costume Set

Phantom Horse (ถาวร) เพิ่ม Movement Speed 60%
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Random Box Of Cloak กล่อง ธงชาติ กล่องละ 16,900 พ๊อย

ผ้าคลุม ธงประจำชาติ

Move Speed +80 HP+50

ผ้าคลุม ธงประจำชาติ

Move Speed +80 HP+50

ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50

Shinsengumi Dress Box

 

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set

Vacation Box (Permanent)

 

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set

Rock Goblin (Premium)

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับสัตว์ขี่ Rock Goblin

Flower Vessel

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับสัตว์ขี่ Flower Vessel

Green Flower Vessel

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับสัตว์ขี่ Flower Vessel

Blue Flower Vessel

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับสัตว์ขี่ Flower Vessel


ประกาศจาก ทีมงาน Play Online

Play TV : http://www.eddaonline.in.th/tv
เฟสบุ๊ก : http://www.facebook.com/eddathailand
อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ : http://eddaonline.in.th/main/news.php