การอัพเดตระบบต่างๆ ประจำสัปดาห์

1. ปรับราคาขายของ Accessory จากเดิม 100 Gold เป็น 410 ( Limit Lv.40 )
2. เเก้ไข Accessory ที่ยังไม่สามารถ กด Item Identification Scroll ให้สามารถ กดใช้งานได้
3. เพิ่ม [ Event เทศการสงกรานต์ ] กิจกรรมเริ่มตั้งเเต่ วันที่ 9 - 16 เมษายน 2557 รายละเอียดกิจกรรม
4. ปรับ Set Buff Item Accessory
- [ Atlas ] ให้ไม่สามารถเเสดงผลได้( ชั่วคราว เพื่อทำการเเก้ไข Buff ให้เเสดงผลถูกต้อง )
5. เเก้ไข Set Unique ให้เเสดงผลตรงตามสายอาชีพ
- Frozen Prison Set อาชีพ Mage
- Aesculapius Set อาชีพ Cleric
- Odysseus Set อาชีพ Wizzard
6. Unique Scroll ( ใบทำของส้ม ) ดรอปจาก Boss Field
7. ต่อเวลา EXP + 100 % ให้ เพื่อคนเล่นใหม่โปรโมชั่นช๊อปวันนีร้ับสิทธ์แลกซื้อ ของพรีเม่ียม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เวลา14.00น. เป็นต้นไป

โชคชั้นที่ 1

Shoppingทุกๆ 100,000 พ้อยท์คณุจะได้รับสิทธ์แลกซื้อสินค้า Premiem ราคาพิเศษ สินค้าจะถูกกำหนดจากทีมงานยอดสะสมการซื้อจะคิดจากการใช้จ่าย Cash ทุกครั้ง ใน Itemmall

   

Rogue Master Box (Permanent)
ไอเท็มพรีเม่ยีมราคา 100,000 Points
All + 10 ติดหลัง Move Speed 80

White Cat Bicycle (Permanent)
ไอเท็มพรีเม่ยีมราคา 150,000 Points
มีจำหน่ายแค่ 9–30 เมษาเท่าน้ัน ไม่มอี ีกแล้ว Limited

โชคชั้นที่ 2 - Lucky Box Season 2

กล่องสุดเจ๋งสุ่มโชค ชั้นที่ 2 ลุ้นรับไอเท็มพิเศษมากมาย

มี โอกาส 5 % ที่จะ ไม่ได้อะไรเลย (ดวงซวยฝุดๆ)

Rogue Master's Present

ราคา 5,000 พ้อยท์ ขายวันท่ี 9 เมษายน – 16 เมษายน

 

มีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :


Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Rogue Master Box  (7 วัน) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับRogue Master Costume Set

Rogue Master Box  (ถาวร) ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับRogue Master Costume Set

Gold 200,000 ได้รับ 200,000 Gold
Gold 2,000,000 ได้รับ 2,000,000 Gold
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Little Elephant's Present (กล่องสุ่มสัตว์เลี้ยง)

  

มีโอกาสสุ่มได้รับไอเท็ม :

Exp Recovery Stone

คุณสามารถฟื้นคืนชีพในจุดเดิมได้โดยไม่มี
ค่าปรับโทษหลังการตาย ดับเบิ้ลคลิกที่ Inventory เพื่อใช้ Item

50% Bonus Gold Potion (1 Hour)

เพิ่ม gold ที่ได้ 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

50% Bonus Item Drop Potion (1 Hour) เพิ่มอัตราการ Drop Item 50% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physicl Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Attack Potion (1 Hour) เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Physical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Magical Defense Potion (1 Hour) เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max HP Potion (1 Hour) เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Max MP Potion (1 Hour) เพิ่ม Max MP 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
20% Bonus Movement Speed Potion (1 Hour) เพิ่ม Movement Speed 20% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Evasion Potion (1 Hour) เพิ่ม Evasion 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Critical Potion (1 Hour) เพิ่ม Critical 10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
10% Bonus Accuracy Potion (1 Hour) เพิ่ม Accuracy  10% ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
Auto Loot  (7 Days) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Auto Loot  (30 Days) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Auto Loot (ถาวร) [Pet Item] Pet จะช่วยเก็บ Item ให้คุณโดยอัตโนมัติ ต้องการทำติดตั้งในช่อง Pet Skill ก่อน หลังจากติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอนออก หรือใส่ Skill อื่นทับได้
Little Elephant สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง Little Elephant ได้ สัตว์เลี้ยงที่ถูกเพิ่มจะแสดงในหน้าต่าง Pet Information (V)
Coin Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มอื่นได้

Random Box Of Cloak กล่อง ธงชาติ กล่องละ 16,900 พ๊อย

ผ้าคลุม ธงประจำชาติ

Move Speed +80 HP+50

ผ้าคลุม ธงประจำชาติ

Move Speed +80 HP+50

ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50
ผ้าคลุม ธงประจำชาติ Move Speed +80 HP+50

Fairy Box

 

 

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับ Costume Set

ประกาศจาก ทีมงาน Play Online

Play TV : http://www.eddaonline.in.th/tv
เฟสบุ๊ก : http://www.facebook.com/eddathailand
อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ : http://eddaonline.in.th/main/news.php